Thông Báo Set VIP 1 Free: Theo yêu cầu của thành viên. Ban quản trị set VIP Free cho thành viên. Thời gian mở cho đăng ký và chấp nhận: từ lúc 8h30 ngày 28/08/2014
Để hỗ trợ thành viên SEO. BQT thông báo set VIP 30 thành viên đăng ký đầu tiên với tài khoản 90 ngày, cho phần mềm auto post group facebook. Thời gian bắt đầu: 27/08/2014

Hệ thống diễn đàn rao vặt

Đăng nhập

Login with Facebook